Vad är ett outplacementprogram?

Ett outplacementprogram syftar till att en person snabbt ska finna en ny karriär utanför den nuvarande organisationen. Vid en övertalighet eller när interna karriärmöjligheter saknas för en person är ett outplacementprogram ett allt mer vanligt erbjudande.

Det skapar inte bara goodwill för den anställde utan även för organisationen som tydligt värnar om sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Statistiken visar att ca 90% av deltagarna i professionella Outplacementprogram har en ny anställning inom 6-9 månader från programmets start.

 

Upplägg

Jag arbetar med chefer och specialister i individuellt anpassade outplacementprogram under 6, 9 eller

12 månader. Metodiken följer en process i fyra steg:

 

1. Kunskap om mig själv – mitt personliga varumärke

2. Min marknadsföring

3. Kanaler mot marknaden

4. Aktivt arbetssökande

 

Med ett aktivt och brett nätverkande med rekryterings- och searchkonsulter liksom företag och organisationer har jag möjlighet att agera dörröppnare under det fjärde steget – aktivt arbetssökande. Jag marknadsför personen aktivt vilket skapar möjligheter att träffa såväl intressanta arbetsgivare som search- och rekryteringsföretag. Min tidigare erfarenhet som rekryteringskonsult är en tillgång vid skarp intervjuträning, utformning av attraktiva CV- och ansökningshandlingar samt screening av arbetsmarknaden.

© Anna Nilsson Karriärplanering och Outplacement AB 2018

Start  •  Karriärutveckling   •   Outplacement   •   Karriärplanering   •   Ledarcoaching   •   Om Anna   •   Referenser   •   Kontakt