Vad är coaching?

Professionell coaching har som syfte att ge människor verktyg för att frigöra sin fulla inneboende potential. Professionell coaching handlar inte om att få goda råd, tips och lösningar från någon som är mer rutinerad. Utgångspunkten är att varje person har svaren inom sig men ibland behövs en yttre part för att synliggöra dem och skapa handlingskraft. Coaching är kraftfullt, positivt och framåtriktat vilket leder till personlig utveckling och därmed yrkesmässiga resultat.

 

Ledarcoaching

Jag erbjuder professionall coaching av ledare (chef eller tyngre specialist) baserat på den individuella målsättningen. Syftet kan exempelvis vara:

- att utveckla mitt personliga ledarskap/stärka bilden av mig själv som ledare

- att utveckla en viss förmåga eller kompetens som ledare

- att hitta de personliga verktyg som krävs för att ta sig till de affärsmässiga målen

 

Upplägg

Med regelbundna möten under ca 3-4 månaders tid får personen möjlighet att skapa självinsikt och handlingskraft för att ta sig till målet. Mellan våra möten använder personen aktivt verktyg och insikter

genom att träna på förhållningssätt i sitt nuvarande arbete, för att på så vis utvecklas mot sitt mål. Programmet är individuellt anpassat men följer en tydlig metodik i tre steg:

 

IDAG – nuläge

JAG – självinventering

FRAMTID – mål, möjligheter samt handlingsplan

 

© Anna Nilsson Karriärplanering och Outplacement AB 2018

Start  •  Karriärutveckling   •   Outplacement   •   Karriärplanering   •   Ledarcoaching   •   Om Anna   •   Referenser   •   Kontakt