Start  •  Karriärutveckling   •   Outplacement   •   Karriärplanering   •   Ledarcoaching   •   Om Anna   •   Referenser   •   Kontakt

Vad är ett karriärplaneringsprogram?

Karriärplaneringsprogram för chefer och specialister betraktas allt mer som ett komplement eller alternativ till traditionell kompetensutveckling – d v s med syftet att tydliggöra ”ett nästa steg”, identifiera nyckelpersoner eller som en del i ett förändringsarbete. När en individ eller organisation upplever minskad arbetsglädje och trivsel är ett karriärplaneringsprogram ett kraftfullt verktyg för att snabbt komma till insikt kring både orsak och verkan för att skapa en positiv handlingsplan. Syftet med ett karriärplaneringsprogram är att skapa en tydlig insikt om sig själv och sina drivkrafter för att på så vis kunna växa och utvecklas i befintlig roll eller identifiera nya karriärvägar internt.

 

Upplägg

Ett karriärplaneringsprogram omfattar professionell coaching, reflektionsuppgifter och självskattningar med regelbundna möten under ca 3 månader. Min roll är att vara en aktiv motivator i processen att finna stimulerande och utvecklande karriärmål som matchar personens äkta jag och drivkrafter.

Målen formuleras i en personlig handlingsplan vilken förankras i organisationen.

Programmet är individuellt anpassat och följer en väl beprövad metodik

i tre steg:

 

IDAG – nuläge

JAG – självinventering

FRAMTID – mål, möjligheter samt handlingsplan

© Anna Nilsson Karriärplanering och Outplacement AB 2018