Start  •  Karriärutveckling   •   Outplacement   •   Karriärplanering   •   Ledarcoaching   •   Om Anna   •   Referenser   •   Kontakt

Karriärutveckling

Jag samarbetar med företag och organisationer som har fokus på morgondagens hårdvaluta – humankapitalet. Att kunna utveckla och behålla rätt talanger är en kritisk faktor för att säkra lönsamhet men också för att stärka företagets varumärke som attraktiv arbetsgivare.

 

Karriärutveckling handlar om att som individ växa och utvecklas i befintlig roll eller att finna nya karriärvägar internt.

 

Vid ett individuellt avslut eller övertalighet innebär karriärutveckling istället att hitta en ny karriär utanför organisationen.

 

Syftet med karriärutveckling är dock alltid detsamma – rätt karriärstol för rätt person.

 

Inom ramen för karriärutveckling erbjuder jag följande coachingprogram:

 

• Outplacementprogram

• Karriärplaneringsprogram

• Ledarcoachingprogram

© Anna Nilsson Karriärplanering och Outplacement AB 2018